Беларускую народную песню - фотки натали

Беларускую народную песню

У зборніку змешчаны беларускія народныя абрадавыя і пазаабрада выя песні. Адрасуецца кіраўнікам фальклорных калектываў, гурткоў, суполак. Карагод ўяўляе сабой трыадзінства песні, гульнявога (абрадавага) дзеяння і харэаграфічнага малюнка. Па тэматыцы беларускія карагоды. Беларускі фальклор (англ. folklore — народныя веды, народная мудрасць) Наогул, нават адарваўшыся ад абрадавай стыхіі, народная песня захоўвае. Беларускія народныя песні. (epub) А на Купалу рана сонца іграла. (epub) Бяроза з лістом; (epub) Во з-пад лесу, лесу цёмнага. (epub) Добра жаць.

Народ любіць свае песні, бо ў іх адбіваецца яго жыццё, яго шматвяковы гістарычны шлях. Нават песні, створаныя ў далёкія эпохі, з адменным ад нашых.

Caylaheitkamp © 2016
www.000webhost.com